BESTUURSRECHT

Bent u het oneens met een beslissing van een bestuursorgaan (gemeente, provincie, waterschap, toezichthouder of centrale overheid), dan kunnen wij u helpen met het opstarten van een bezwaarschriftprocedure. Als uw bezwaar wordt afgewezen, kunnen we een beroepsprocedure bij de bestuursrechter voor u opstarten. 

U bepaalt zelf uw mate van betrokkenheid. Wij kunnen een gerechtelijke procedure opstarten en u vertegenwoordigen in de rechtszaal, we kunnen ons beperken tot het schrijven van (een opzet voor) een bezwaar- of beroepschrift en alles ertussenin. 

Bestuursrechtelijke onderwerpen waar wij u bij kunnen helpen zijn zeer uiteenlopend. Denkt u bijvoorbeeld aan kwesties met betrekking tot:

- sociale zekerheid;
- subsidies;
- zorg en ondersteuning thuis (Wmo);
- ruimtelijke ordening (al of niet verleende bouwvergunningen, wijzigingen bestemmingsplan);
- openbaarheid van overheidsinformatie (Wob)
- bestuursrechtelijke sancties (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijke boete);
- verzoek om handhaving.

ONDERNEMINGSRECHT

Als u advies nodig heeft over uw juridische positie ten opzichte van uw zakelijke relaties (B2B of B2C) op het gebied van verbintenissenrecht, dan kan Kras Juridisch Advies u helpen. 

Ook als u vragen heeft over, of het oneens bent met een beslissing van een bestuursorgaan en de gevolgen ervan voor uw onderneming, staan wij voor u klaar. 

Wilt u bij het sluiten van een overeenkomst met een derde niet voor onaangename verrassingen komen te staan? Of heeft u vragen over Algemene Voorwaarden, privacyregelgeving of (arbeids)contracten? U kunt altijd contact opnemen met Kras Juridisch Advies. 

ARBEIDSRECHT

Heeft u een conflict met uw werkgever, dan adviseren wij u graag over de te bewandelen weg. Denkt u bijvoorbeeld aan loondoorbetaling bij ziekte, ontslag of een werkgerelateerd ongeval. 

Tussen u en uw werkgever is sprake van een machtsverhouding. Daarom is het goed te weten wat uw rechten en verplichtingen als werknemer zijn. Zo staat u sterker in uw schoenen en kunt u op meer gelijke basis het gesprek aangaan.

Een arbeidsconflict kost enorme hoeveelheden stress en energie en brengt de oplossing in veel gevallen bepaald niet dichterbij. Meestal is er voor beide partijen veel aan gelegen deze situatie te voorkomen. Immers, in de meeste gevallen wilt u uiteindelijk weer met uw werkgever door één deur kunnen gaan. Kras Juridisch Advies kan u daarbij helpen, door u te helpen bij het schrijven van een brief, door met u mee te gaan of door het woord voor u te voeren als u een afspraak heeft met uw werkgever.

Ook als u simpelweg benieuwd bent wat uw rechten zijn, bent u bij Kras Juridisch Advies aan het goede adres. Stel bijvoorbeeld dat u een dag minder wilt werken, of dat u voorziet dat het fysiek zware werk dat u nu doet, over een aantal jaar teveel voor u wordt; wat zijn dan uw rechten? Wij zoeken het voor u uit.